Jan Hendrikx (Ambrosius) 17-2-1917

Onderwijzer, ongehuwd
Gearresteerd op 21-6- 1944 bij overval op provinciale vergadering LO-Limburg te Weert.
Mede-oprichter en provinciaal leider L.O-Limburg

Moonen was de geestelijk leider en werkte samen met Jan Hendrikx. Op 28 augustus 1944 werd Leo Moonen op transport gesteld naar Vught. Daarna kwam hij via Sachsenhausen terecht in Bergen-Belsen. Daar bezweek hij op 2 april 1945 aan tyfus. Jan Hendrix, ook bekend onder de schuilnaam Ambrosius, was van beroep onderwijzer. Hij werd op 21 juni 1944 na verraad gearresteerd en is omgekomen in een concentratiekamp. Leo Moonen was de vertrouwensman van het katholieke verzet in Limburg en had invloed op de liquidaties van landverraders. In zijn visie moest zoveel mogelijk vermeden worden dat mensen geliquideerd zouden worden. Het bisdom Roermond heeft tijdens de oorlog meer dan enig ander bisdom in Nederland dienaren en dienaressen verloren. Vele tientallen priesters en religieuzen zijn omgekomen. Een nog groter aantal heeft voor kortere of langere tijd gevangen gezeten of is in een concentratiekamp terecht gekomen.

Verzet kan op vele manieren plaatsvinden. Van de dichter Remco Campert zijn de woorden: ‘Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden.’