Willem van Kooten

28 december 1899, geboren te Harmelen (Nederlands Hervormd)
10 mei 1940 gesneuveld in Horn bij het veerhoofd

Begraven: Militair Ereveld Loenen, E-Graf 967

In de functie van sergeant-majoor instructie, commandant PTr Groep Roermond (PTr = Politie Troepen) constateerde Willem van Kooten dat in het vak 1-17.GB het pontveer bij Roermond niet was opgeblazen. Samen met enige korporaals PTr tratte hij dit alsnog te bewerkstelligen, maar hevig Duits vuur voorkwam dit. Toen dit vuur de politietroepen in de dekking dwang, probeerde Willem van Kooten over de dijk dekking te vinden, waarbij hij door een schot door het hoofd werd gedood.

Willem van Kooten werd bij Koninklijk Besluit van 22 april 1948 postuum met het Bronzen Kruis onderscheiden met de navolgende considerans: “Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 mei 1940 , onmiddellijk nadat de voetbrug over de Maas bij Roermond was gesprongen, zich onder ’s vijands vuur met enige andere militairen naar het pontveer te begeven, ten einde tot zinken te brengen. Voorts door, bij het ontvangen van rechtstreeks op hem gericht, overstelpend vijandig vuur aan de Oostzijde van de Maas, de strijd met de vijand aan te binden, totdat hij sneuvelde.”