Contact

De stichting is bereikbaar via het secretariaat; ook m.b.t. eventuele subsidies, donaties en mogelijke legaten waarover deze stichting – zonder winstoogmerk – u kan informeren.

Secretariaat Stichting Jaarlijkse Herdenking Gevallenen 1940/1945 Roermond
Secretaris Leo Scholl, Oeveren 8, 6067 BH Linne
E-mailadres: info@gevallenenroermond.nl

Bankrekening
Het bankrekeningnummer van de Stichting Jaarlijkse Herdenking Gevallenen 1940/1945 Roermond is:
NL90 RABO 0144 1035 75.

Inschrijvingsnummer handelsregister: 41067149

RSIN: 802668409

Onze Stichting wenst een algemeen nu beogende instelling (ANBI) te worden. Dit zal betekenen dat schenkingen aan onze stichting in principe aftrekbaar zullen zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Zie voor de details hiervan Belastingdienst Giften.