Organisatie

Het bestuur van de Stichting Jaarlijkse Herdenking Gevallenen 1940/1945 Roermond bestaat uit vijf leden.
Voorzitter is Hein van der Bruggen.

Stichting Jaarlijkse Herdenking Gevallenen 1940/1945 Roermond

Hein van der Bruggen: voorzitter
Leo Scholl: secretaris
Alphons Rikken: penningmeester
Tom Loven: bestuurslid
René Roosjen: bestuurslid (PR)
René Mahieu: contactpersoon gemeente

De leden van het bestuur ontvangen geen honorering voor hun werkzaamheden.

Conform wettelijk voorschrift publiceren wij jaarlijks ons beleidsplan en onze meest recente jaarrekening.